A Mágori Horgász Egyesület Horgászrendje  

A Mágori Horgász Egyesület Horgászrendje

2013. január 21-én módosított egységes szerkezetben

A Mágori Horgász Egyesület a MOHOSZ országos horgászrendjét, jogi és etikai szabályait tekinti saját horgász szabályának, és a magatartásra vonatkozó horgászrendje elvi alapjának.
A hivatkozott alapokmányok a horgászigazolvány mellékletében található meg amelyek az idő múlásával változhatnak.

A horgászat megkezdése előtt minden horgász a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjen tájékoztatást az ott lévő halőrtől. Abban az esetben, ha a horgászigazolványban található melléklet hatályát vesztette, akkor kérje annak cseréjét.

Ugyanezen tanács érvényes a Mágori HE horgászrendjére vonatkozóan, ha az éves közgyűlés változásokat eszközöl.

I. Horgászat feltételei a Mágori HE holtágain:
1. Az a személy horgászhat aki:

A: A Mágori HE tagja, rendelkezik érvényes állami horgászjeggyel, szövetségi tagsági igazolvánnyal, befizette az éves halasítási hozzájárulást vagy sporthorgász bérletet váltott a Mágori HE kezelésében lévő holtágakra és nincs egyéb tartozása az egyesület felé.

B: Az ország bármelyik horgász egyesületének tagja, akinek van érvényes horgászigazolványa, tárgy évre szóló állami horgászjegye, szövetségi tagsági igazolása, nem áll horgászati fegyelmi határozat hatálya alatt és a Mágori HE kezelésében lévő holtágaira napra és névre kiállított halasítási hozzájárulással váltott jogot a horgászatra.

C: A Mágori HE által adományozott, napi névre szólóan kiállított tiszteletjeggyel, a Mágori HE tagokat megillető jogokkal és korlátozásokkal lehet horgászni.

D: Az aki, indokolt ok miatt előző évben nem tudott engedélyt váltani, viszont a közgyűlésen hozott döntés alapján a megszabott mértékű összeggel a jogfolytonosságot fenntartotta és a horgászat megkezdése előtt a halasítási hozzájárulás tárgyévi összegét megfizette.

2. Horgászási Idő:

A:. A Mágori HE holtágain a nappali horgászat engedélyezett, ez alól kivételt képez a június 15-től a horgászati szezon végéig, hétvégi időszakban (péntek, szombat) amikorra az éjszakai horgászat is lehetséges, azoknak a felnőtt horgászok részére, akik az I. fejezet 1.a, c pontjában előírtaknak megfelelnek

B: Az éjszakai horgászatra során a HE valamelyik vezetőségi tagjának jelen kell lennie június 15-től augusztus 31-éig tartó időszakban, melyről külön beosztás készül. A horgászati szezon végéig tartó további halőrzési beosztást ki van terjesztve azokra a tagokra, akik vállalják az augusztus 31 – utáni időszakban. Ennek szándékát a tagdíjbefizetéskor jelezni kell.

C: Napijegyes horgászat (általános, családi, sporthorgász) elsődlegesen március 15-től november 30-ig lehetséges a Temetőszéli holtágon a temető felöli egyenes szakaszon, tag vendégeként sporthorgász és általános napijeggyel a Kecskés-zugi holtágon is. A horgászat megkezdése és befejezése az aktuális hónap kiszabása szerint. A személygépjárművel érkező, általános napijeggyel rendelkező horgász járművét a halőrház mellett kialakított parkolóban kell elhelyeznie, amíg férőhely lehetővé teszi.

3. A Mágori HE holtágainál alkalmazott adminisztrációs szabályok:

A: A Mágori HE minden tagja éves szinten be lesz osztva halőrnek. Ez alól kivétel a HE vezetőségi tag, illetve nagyon indokolt esetben a tag felmenthető (pl.:egészségügyi ok).

B: A halőr kötelezettsége: Köteles a beosztott napon a megfelelő időben a Temetőszéli halőrháznál megjelenni és a beosztott ideig ott tartózkodni. A holtágak vízmércéjét naponta két alkalommal (reggel és este) ellenőrizni, az eredményt a naplóban vezetni. Az üzemeltetéshez szükséges feladatokat ellátni. A halőr a beosztott napon csak abban az esetben horgászhat –egy készséggel-, ha az a tevékenységének végzését nem gátolja. Szezonon kívüli időszakban (március, november) amikor nincs horgász a holtágaknál nem kell végig kiülni a halőri időszakot, a halőr hazamehet, ha zárás ideje előtt 2 órával horgász nem tartózkodik a holtágaknál. A halőrzés befejezését megelőzően a kialakított füzetben be kell jegyezni a rendszeresített telefont töltővel, a digitális mérleget és azt aláírni. A másnapi halőr aláírásával jegyzi azok meglétét, átvételét.

C: Amennyiben a halőr a beosztott napon halaszthatatlan ok miatt nem tud a Temetőszéli halőrháznál megjelenni, akkor gondoskodnia kell olyan helyettesről, aki a Mágori HE Területi Csoportjának tagja és jogosult a halőri tevékenység ellátására valamint vállalja helyette az őrzési feladatok végrehajtását.

D: A HORGÁSZAT MEGKEZDÉSE ELÖTT:A Mágori HE tagja, aki éves halasítási hozzájárulást megfizette és ezzel horgászati jogot szerzett, köteles a holtágakhoz történő megérkezést követően a halőrnél jelentkezni, és az elhelyezett naplóban nevét, továbbá az érkezés pontos idejét bejegyeztetni a halőrrel.

A HORGÁSZATBÓL TÖRTÉNŐ TÁVOZÁSKOR: A halőrnél be kell mutatni a fogási naplót, és a zsákmányt. Köteles eltűrni, hogy a halőr kérésének megfelelően személyes tárgyait, gépkocsiját ellenőrzés céljából átnézhesse. A naplóban be kell jegyeztetni a távozás pontos idejét,majd a horgásznak és a halőrnek kézjegyével el kell látni azt.

E: Figyelem:Aki a horgászat után úgy távozik el a holtágaktól, hogy a naplóban a távozása nincs bejegyezve, aláírva vagy úgy távozik el, hogy kivonja magát az ellenőrzés alól, az fegyelmi vétséget követ el, vele szemben a HE. vezetősége fegyelmi eljárást kezdeményez.

II. Horgászási kötelmek:

1. Horgászási mód:

A: a teljes jogú tag két bottal, az készségenként egy-egy horoggal horgászhat.

B: Kedvezményezett jogú tag a HE alapszabály szerint egy bottal, a készségen egy horoggal horgászhat: ifjúsági tag, kérelem alapján a női tag és a 70 év feletti tag.

C: Gyermekhorgász csak a területre érvényes horgászengedéllyel, felnőtt felügyelete mellett egy bottal, úszós készséggel horgászhat.

D: A csalihal merítőháló mérete egy négyzetméternél nagyobb nem lehet, használata a MOHOSZ szabályai szerint.

2. Elvihető halmennyiség:

A: Az éves jogosítással rendelkező:

- Méretkorlátozással védett halakból (kivéve a harcsát), napi 2 db., heti 4 db., havonta 6 db. az elvihető. Éves szinten maximum 16 db., melyből 4 db. ragadozó hal vihető el. (A darabszámba harcsát nem kell beszámítani). Az elvihető ponty maximum 4 kg-os lehet. Az éves szinten elvihető halmennyiség: 40 kg.

A ponty tilalmi időszakában a Temetőszéli holtágról 2 db ponty vihető el.
- A harcsából 3 db az elvihető napi mennyiség. A horgászoknak lehetőségük a kifogott harcsát felajánlani az Egyesületnek.

- Egyéb halból napi 3 kg. vihető el.
- A harcsából és egyéb halból éves szinten, együttesen elvihető halmennyiség: 40 kg.

B: Kedvezményezett jogú tag megtartható zsákmánya: méretkorlátozással védett halakból az éves jogosítással rendelkezőnél meghatározottaknak a fele. Kivétel a napi egyéb halból elvihető mennyiség, az napi 3 kg.

C: Gyermekhorgásznak méretkorlátozással védett hal megtartása nem lehetséges. Egyéb halból a kifogható maximum mennyiség napi 3 kg, de havi megtartható mennyiség 12 kg, éves szinten 25 kg az elvihető mennyiség.

D: Eseti horgászengedéllyel rendelkezők napijegy, tiszteletjegy felhasználása esetén elvihető halmennyiséget a napijegyes horgászatról szóló külön rendelkezés tartalmazza.

F: Méretkorlátozás: A MOHOSZ szabályai szerint.(kivéve a harcsa)

G: Faj szerinti fogási tilalom: A MOHOSZ szabályai szerint.(kivéve a ponty és a harcsa)

3. Tilalmak:

A: Csónakból horgászni, vagy csónakot a vízre tenni Tilos! Pergető horgászat nem engedélyezett!

B: A holtágakon szoktató etetés Tilos! A horgászat során a horgász legfeljebb 2 kg. szemes és 2 kg. egyéb etetőanyagot használhat etetés céljából!

C: Foglalt hely nincs! A horgászatot megkezdeni, a horgászhelyet elfoglalni csak a halőrnél való jelentkezés után lehet érkezési sorrendben, helyek előre lefoglalása Tilos!

D: A holtágak partját megbontani, horgászállást kialakítani szigorúan Tilos! Horgászstéget megépíteni, kialakítani Tilos!

E: Horgászhely megközelítése gépkocsival csak közúton a kijelölt parkolóig lehetséges. Engedélyezett gépkocsival a távolabbi horgászhely megközelítése a meglévő közúton, de csak addig, amíg a felszerelést, horgászkészséget ki- és bepakolja a horgász. Ezután haladéktalanul vissza kell vinni a gépkocsit a parkolóba. A megkezdett horgászat során a gépkocsival a horgászhelynél várakozni, ott parkolni szigorúan Tilos!

F: A holtágakban fürödni, gumimatracot használni Tilos! 

G: A befagyott holtágakon tartózkodni, illetve lékből horgászni Tilos! Az ebből keletkező balesetekért a horgászegyesület felelősséget nem vállal.

H: Táborozás esetén a kifogott hal(ak) étkezésre történő felhasználása úgy lehetséges, hogy a hal(ak) élő állapotban történő bemutatása a halőrnek kötelező, de ebben az esetben is az eredet és mennyiség a fogási naplóból megállapítható kell, hogy legyen. a megtisztított halak hulladékát a holtágakba visszahelyezni szigorúan Tilos! 

I: Compót zsákmányolni szigorúan Tilos! Fogása esetén azonnal vissza kell helyezni a holtágba.

J: Törpeharcsát korlátozás nélkül el lehet vinni, a kifogott törpeharcsát visszahelyezni a tóba TILOS!

4. Általános rendelkezések:

A: A heteket a naptár szerint kell és lehet figyelembe venni, ugyanis a hét hétfővel kezdődik és vasárnappal fejeződik be. Éjszakai horgászatnál az egy éjszaka egy napnak minősül. 

B: A horgász, a halőr, vagy társadalmi horgászellenőr vezetőségi tag kérésére a horgászigazolvánnyal és személyi igazolvánnyal köteles igazolni személyét és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását.. Az a horgász, aki ezt elmulasztja, fegyelmi vétséget követ el és ellene eljárás kerül kezdeményezésre. 

C: Szabálytalanság esetén átvételi elismervény ellenében az éves területi engedély bevonható, a horgászkészség a fegyelmi eljárás lefolytatásáig elkobozható. A szabálysértés minden esetben ki kell vizsgálni. Fegyelmi ügyben a Fegyelmi Bizottság hozhat határozatot.

D: A felszólítástól történő elzárkózás, esetleg erőszakos magatartás a legsúlyosabb fegyelmi büntetést vonja maga után. 

E: A kifogott hal(ak) haltartóban és kizárólag a holtág vizében tárolhatók, egyéb hal esetében vödörben is engedélyezett. A kifogott hal, máshol távol a holtág vizétől történő tárolása esetén a hal elkobzását és a holtágba való visszahelyezését valamint fegyelmi eljárás indítását vonhatja maga után. A napijeggyel horgászók esetében az ilyen cselekmény a holtágról való kitiltását jelenti a feljelentéstől függetlenül.

F: A horgász nem zavarhatja más horgásztársát! A vízparton a horgászni érkező a már ott tartózkodó horgász(ok)-tól a vitatkozás mellőzésével legalább 5 méter távolságra telepedhet le.

G: A horgász a távozáskor a horgászhelyet csak tiszta, hulladékmentes állapotban hagyhatja el.

H: A telepítést követően 5 napig horgászni tilos, melyet a Vezetőség döntésével feloldhat! A telepítés időpontjáról a halőrtől kell informálódni. A telepítést követően elrendelt tilalmi idő alatt a beosztott halőrnek nem kell végig kint tartózkodnia viszont 3 óránként kötelezően körbe kell ellenőrizni a holtágakat.

I: A vezetőségi tagot a beosztott társadalmi munkáját követő héten ellenőrzési kötelezettség terheli.

J: A holtágaknál a saját házirendünk szabályai érvényesek, a házirendben nem szabályozott dolgok tekintetében a MOHOSZ Országos Horgászrendje és a Halászati-horgászati törvény az irányadó!
A horgászrendet a Mágori Horgász Egyesület Vezetősége 2013. május 31-én megtartott ülésén megtárgyalta és a 17/2013.(05.31) VH. számú határozatával egyhangúlag elfogadta:

2013. június 1-én egységes szerkezetben kiadva.

Érvényes: 2013. június 1.-től
Vésztő, 2013. június 1.

Mágori Horgász Egyesület Vezetője

© Minden jog Fentartva. |